Personeel

Organogram

Het organogram presenteert onder de vorm van een overzicht wie in de school in welke hoedanigheid meewerkt aan de opvoeding en het onderwijs van de kinderen.

Aangezien verschillende ambten nog toegewezen worden in de loop van de grote vakantie en zelfs in het begin van het schooljaar kunnen er zich in de personeelssamenstelling wijzigingen voordoen. Hiervan wordt men dan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Klik hieronder op het gewenste onderdeel om de invulling van het personeelskader te zien.

Schoolbestuur
Directie
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Lichamelijke opvoeding
Pedagogische omkadering
Administratief personeel
Administratief personeel Katja Kenis
ICT coördinator
VCLB