Twitter response:

Informatiebrochure en schoolreglement

Hieronder kan u de nodige documenten downloaden. Deze documenten zijn in PDF-formaat. U heeft bijgevolg een PDF lezer nodig om deze bestanden te kunnen openen. Op het secretariaat van onze school kan u ook steeds een afgedrukt exemplaar van deze documenten inkijken.

Schoolreglement

Hier kan je het schoolreglement downloaden: schoolreglement BaO vzw KOHH 2019-2020

De specifieke wijzigingen aan het schoolreglement voor schooljaar 2019-2020 kan je hier downloaden: Wijzigingen schoolreglement KOHH 2019-2020

Informatiebrochure

Hier kan je laatste versie van de informatiebrochure over onze school downloaden: Infobrochure 2019-2020 DONK