Twitter response:

Nieuws uit het eerste kleuterklasje